Tietoja

Blogimme on osa Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineessa toimivaa maisterivaiheen seminaaria Muisti ja kerronta, jota vetävät yhdessä elämäkertatutkija, kulttuurihistorian dosentti Maarit Leskelä-Kärki ja kulttuurihistorian tohtoriopiskelija, muistitietohistoriaan erikoistunut Otto Latva. Teemaseminaarin keskeisenä yhdistävänä aiheena on muisti ja muistamisen kulttuuri sekä erilaiset kerronnalliset aineistot, joita kulttuurihistorioitsija käyttää tutkimuksessaan. Lähestymme teemaa ennen muuta erilaisiin aineistoihin liittyvien metodologisten ja teoreettisten kysymysten kautta.

Meitä kiinnostaa omaelämäkerrallinen aineisto (kirjeet, päiväkirjat, muistelmat, omaelämäkerrat, elämäkerrat) sekä haastatteluin kerätty muistitieto. Myös kaunokirjallinen aineisto tai erilaisten populaariviihteen muodot ovat monen tutkimuskohteena. Opiskelijat työstävät seminaarissa omia gradutöitään, joiden aiheet liikkuvat laajasti erilaisista päiväkirja-aineistoista populaariin fiktioon ja ajallisesti esimerkiksi 1700-luvun matkaajien Konstantinopolista 1980-luvun brittiläiseen poliittiseen kulttuurihistoriaan. Blogissa opiskelijat kirjoittavat omiin aineistoihinsa liittyen esimerkiksi muistin kulttuurisista merkityksistä, päiväkirjan kirjoittajan suhteesta lukijaan, omaelämäkerrallisten aineistojen etiikasta ja haastattelujen tekemisestä.

Blogin tarkoitus on tarjota erilainen kirjoittamisen väylä tutkimustekstin kirjoittamisen lomassa. Vapaampi muoto ja nopeampi kirjoitusrytmi voivat helpottaa kirjoittamiseen liittyviä estoja ja avata lukkoja. Samalla avautuu uudenlaisia näkökulmia omaan tutkimusaineistoon ja aiheeseen, kun voi assosioida vapaammin. Ja kuten Kimmo Svinhufvud on omissa teksteissään korostanut, bloggaaminen ei ole ainoastaan monella tavalla hyödyllistä vaan ennen muuta hauskaa!

Blogi liittyy myös kurssin opettajien omaan, syksyllä 2014 perustettuun blogiin Sillä tavalla olemme täällä, jossa tarkastelemme omaelämäkerrallisen, henkilökohtaisen ja kulttuurisen välisiä risteyksiä ja suhteita luovalla tavalla. Tekstimme ovat liittyneet esimerkiksi musiikin kulttuurisiin ja henkilökohtaisiin merkityksiin, lapsuuden muistamiseen sekä taiteen merkityksiin oman elämämme muistamisessa.

Mainokset